Prezenta Politică de confidențialitate a datelor personale (în continuare – Politica de confidențialitate) are efect asupra întregii informații, pe care companie Divat SRL, dislocat pe numele domeniului https://divat.md, o poate primi despre Utilizator în timpul utilizării site-ului, programelor şi produselor.

DEFINIREA TERMENILOR

1.1 În prezenta Politică de confidențialitate se pun în aplicare următorii termeni:

1.1.1. «Administrația site-ului (în continuare – Administrația site-ului) » – colaboratorii abilitaţi de administrarea site-ului, ce acţionează din numele Divat SRL., care organizează şi (sau) efectuează prelucrarea datelor personale şi de asemenea definesc scopurile prelucrării datelor personale, componenţa datelor personale spre prelucrare, acţiunile (operaţiile) realizate cu folosirea datelor personale.

1.1.2. «Date personale» – orice informaţie, ce ţine direct sau indirect de o anumită persoană fizică sau determinabilă (subiectul datelor personale).

1.1.3. «Prelucrarea datelor personale» – orice acţiune (operaţie) sau ansamblu de acţiuni (operaţii), efectuate cu aplicarea mijloacelor de automatizare sau fără aplicarea unor astfel de mijloace în privinţa datelor personale, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, stocarea, păstrarea, concretizarea (actualizarea, modificarea), extragerea, utilizarea, transmiterea (distribuirea, acordarea, accesul), depersonalizarea, blocarea, ştergerea datelor personale.

1.1.4. «Confidenţialitatea datelor personale» – cerinţă obligatorie de a fi respectată de către Operator sau altă persoană ce a primit acces la datele personale, de a nu permite distribuirea lor fără acordul subiectului datelor personale sau fără existenţa unui alt temei legal.

1.1.5. «Utilizatorul site-ului (în continuare Utilizator)» – persoana, cu drept de accesare a site-ului, prin intermediul reţelei Internet şi care foloseşte site-ul.

1.1.6. «Cookies» — un fragment mic de date, trimis de web-server şi păstrat în calculatorul utilizatorului, pe care web-clientul sau web-browserul îl reexpediază de fiecare dată pe web-server în cererea HTTP la încercarea de a deschide pagina site-ului corespunzător.

1.1.7. «Adresa IP» — adresa unică de reţea a nodului în reţeaua de calculatoare, constituită după protocolul IP.

PREVEDERI GENERALE

2.1. Utilizarea site-ului de către Utilizator semnifică acceptarea prezentei Politici de confidenţialitate şi condiţiilor de prelucrare a datelor personale ale Utilizatorului.

2.2. În cazul neacceptării condiţiilor Politicii de confidenţialitate Utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea site-ului.

2.3.Prezenta Politică de confidenţialitate se aplică doar pentru site-ul divat.md. Site-ul nu controlează şi nu poartă răspundere pentru site-urile părţilor terţe, în care poate trece Utilizatorul de pe linkurile disponibile pe site-ul nostru.

2.4. Administraţia site-ului nu verifică corectitudinea datelor personale, prezentate de Utilizatorul site-ului.

OBIECTUL POLITICII DE CONFIDENŢIALITATE

3.1. Prezenta Politică de confidenţialitate stabileşte obligaţiile Administraţiei site-ului privind nedivulgarea şi asigurarea regimului de protecţie a confidenţialităţii datelor personale, pe care Utilizatorul le prezintă la cererea Administraţiei site-ului la înregistrarea pe site-ul sau la perfectarea comenzii pentru procurarea Produselor.

3.2. Datele personale, autorizate pentru prelucrare în limitele prezentei Politici de confidenţialitate, se prezintă de către Utilizator pe calea completării formularelor de înregistrare pe site-ul divat.md şi includ în sine următoarea informaţie :

3.2.1. numele, prenumele, patronimicul Utilizatorului;

3.2.2. telefonul de contact al Utilizatorului;

3.2.3. adresa electronică (e-mail);

3.2.4. adresa de livrare a Produselor;

3.2.5. domiciliul Utilizatorului.

3.3. ISite-ul protejează Datele, ce se transmit automat în procesul vizualizării blocurilor publicitare şi la accesarea paginilor, pe care este instalat scriptul statistic al sistemului („pixel”):

  • adresa IP;
  • informaţia din cookies;
  • informaţia despre browser (sau alt program, ce îndeplineşte accesul la prezentarea publicităţii);
  • timpul accesului;
  • adresa paginii, pe care este amplasat blocul publicitar;
  • referer (adresa paginii precedente).

3.3.1. Deconectarea cookies poate implica imposibilitatea accesării unor părţi de pe site-ul, ce necesită autorizaţie.

3.3.2. Sile-ul realizează colectarea statisticii despre adresele IP ale vizitatorilor săi. Această informaţie se foloseşte în scopul detectării şi soluţionării problemelor tehnice, pentru controlul legalităţii plăţilor financiare executate.

3.4. Orice altă informaţie personală nestipulată mai sus (istoria cumpărăturilor, browserele folosite şi sistemele operaţionale şi etc.) este supusă păstrării sigure şi neproliferării, cu excepţia cazurilor, prevăzute în p. 5.2. şi 5.3. din prezenta Politică de confidenţialitate.

SCOPURILE COLECTĂRII INFORMAŢIEI PERSONALE A UTILIZATORULUI

4.1. Datele personale ale Utilizatorului pot fi folosite de Administraţia site-ului în următoarele scopuri:

4.1.1. Identificarea Utilizatorului, înregistrat pe site-ul, pentru perfectarea comenzii şi (sau) încheierea Contractului de cumpărare-vânzare la distanţă de pe divat.md.

4.1.2. Acordarea accesului Utilizatorului la resursele personalizate de pe site-ul .

4.1.3. Stabilirea legăturii inverse cu Utilizatorul, inclusiv direcţionarea notificărilor, solicitărilor, ce ţin de utilizarea site-ului, acordarea serviciilor, prelucrarea solicitărilor şi cererilor din partea Utilizatorului.

4.1.4. Stabilirea locului aflării Utilizatorului pentru asigurarea securităţii, prevenirea fraudelor.

4.1.5. Confirmarea veridicităţii şi caracterului complet al datelor personale, prezentate de Utilizator.

4.1.6. Crearea contului de acces pentru efectuarea cumpărăturilor, dacă Utilizatorul şi-a dat acordul la crearea acestui cont de acces.

4.1.7. Notificările Utilizatorului site-ului despre starea Comenzii.

4.1.8. Procesarea şi primirea plăţilor, confirmarea impozitului şi scutirilor de impozit, contestarea plăţii, stabilirea dreptului Utilizatorului de a beneficia de linia de credit.

4.1.9. Acordarea suportului clientelă şi tehnic eficient în favoarea Utilizatorului la apariţia problemelor legate de utilizarea site-ului.

4.1.10. Expedierea cu acordul Utilizatorului, a produselor actualizate, ofertelor speciale, informaţiilor despre preţuri, trimiterilor informative şi altor date din numele Internet-magazinului sau din numele partenerilor Internet-magazinului.

4.1.11. Desfăşurarea activităţii publicitare cu acordul Utilizatorului.

4.1.12. Acordarea accesului Utilizatorului pe site-urile sau service-urile partenerilor Internet-magazinului în scopul primirii produselor, actualizărilor şi serviciilor.

MODALITĂŢILE ŞI TERMENII DE PRELUCRARE A INFORMAŢIEI PERSONALE

5.1. Prelucrarea datelor personale ale Utilizatorului se efectuează fără limită de termen, prin orice modalitate legală, inclusiv în sistemele informaţionale ale datelor personale cu utilizarea mijloacelor de automatizare şi fără aplicarea unor astfel de mijloace.

5.2. Utilizatorul acceptă faptul, că Administraţia site-ului este în drept să transmită datele sale personale părţilor terţe, îndeosebi, serviciilor de curierat, organizaţiilor de legătură poştală, operatorilor de telecomunicaţii, exclusiv în scopul executării comenzii Utilizatorului, perfectate pe site-ul divat.md, incluzând livrarea Produsului.

5.3. Datele personale ale Utilizatorului pot fi transmise organelor competente ale puterii de stat din Republica Moldova şi doar în baza şi în modul, stabilit de legislaţia RM.

5.4. În cazul pierderii sau divulgării datelor personale Administraţia site-ului va informa Utilizatorul despre pierderea sau divulgarea datelor personale.

5.5. Administraţia site-ului întreprinde toate măsurile organizaţionale şi tehnice necesare pentru protecţia informaţiei personale a Utilizatorului de un acces ilegal sau fortuit, de distrugere, modificare, blocare, copiere, distribuire, precum şi de alte acţiuni ilicite din partea persoanelor terţe.

5.6. Administraţia site-ului în comun cu Utilizatorul întreprinde toate măsurile necesare pentru prevenirea pierderilor sau altor consecinţe nefaste, cauzate de pe urma pierderii sau divulgării datelor personale ale Utilizatorului.

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

6.1. Utilizatorul este obligat:

6.1.1. Să prezinte informaţia cu privire la datele sale personale, necesară pentru utilizarea site-ului.

6.1.2. Să actualizeze, să completeze informaţia prezentată privind datele sale personale în cazul modificării acestei informaţii.

6.2. Administraţia site-ului este obligată:

6.2.1. Să folosească informaţia primită exclusiv în scopurile, indicate în p.4 din prezenta Politică de confidenţialitate.

RESPONSABILITATEA PĂRŢILOR

7.1. În cazul pierderii sau divulgării informaţiei Confidenţiale Administraţia site-ului nu poartă răspundere, dacă această informaţie confidenţială:

7.1.1. A devenit un bun public până la pierderea sau divulgarea ei.

7.1.2. A fost primită de la o parte terţă până la momentul primirii acesteia de către Administraţia site-ului.

7.1.3. A fost divulgată cu acordul Utilizatorului.

CONDIŢII SUPLIMENTARE

8.1. Administraţia site-ului este în drept să introducă modificări în prezenta Politică de confidenţialitate fără acordul Utilizatorului.

8.2. Noua Politică de confidenţialitate intră în vigoare din momentul plasării ei pe site-ul, dacă redacţia nouă a Politicii de confidenţialitate nu prevede altceva.